Політика конфіденційності

Політика конфіденційності при реєстрації Користувача на Сайті bona-doors.ua діє щодо всієї інформації, що стала відомою Адміністрації Сайту.


Адміністрація Сайту обробляє лише персональні дані, які Користувач надав під час реєстрації на Сайті.


Адміністрація Сайту гарантує конфіденційність щодо персональних даних Користувача та надає доступ до персональних даних лише тим співробітникам, яким ця інформація необхідна для надання Сервісу Користувачеві, забезпечуючи дотримання зазначеними особами конфіденційності персональних даних Користувача та безпеки персональних даних під час їх обробки.


Під час обробки персональних даних Користувача Адміністрація Сайту керується ЗУ «Про захист персональних даних».


Всі персональні дані, залишені при реєстрації, необхідні для нашої взаємодії з Вами.


При оплаті банківських карток відбувається переадресація на сайт системи електронних платежів. Таким чином, персональні та банківські дані клієнта не доступні для працівників нашого магазину.


Адміністрація Сайту при обробці персональних даних вживає всіх необхідних організаційних та технічних заходів для захисту персональних даних. Застосовуючи загальноприйняті методи та засоби безпеки для забезпечення захисту інформації від неправомірного чи випадкового доступу до неї, знищення, зміни, блокування, копіювання, несанкціонованого поширення, а також інших неправомірних дій із нею третіх осіб. Безпека реалізується програмними засобами мережевого захисту, дотриманням умов цієї Політики.


Усі зміни чи доповнення Політики Адміністрацією Сайту розміщуються на Сайті без спеціального повідомлення. Нова редакція Політики набирає чинності з її розміщення на Сайті, якщо інше не передбачено новою редакцією Політики. Продовження використання Сервісу Сайту Користувачем після внесення змін або доповнень до цієї Політики означає прийняття та згоду Користувача з такими змінами чи доповненнями.


Редакція цієї Політики, що діє, розміщується в мережі Інтернет за адресою www.bona-doors.ua. Звернення, пропозиції та претензії фізичних осіб до Адміністрації Сайту згідно з цією Політикою, а також запити уповноважених законодавством України осіб можуть бути надіслані на адресу: bona-doors@ukr.net